Föreläsningar:


När utvecklingsstörda åldras

En introduktion till området som riktar sig i första hand till personal i gruppbostäder men även kan anpassas till beslutsfattare i kommuner och landsting, sjukvårdspersonal och föräldrar.

Jag jämför åldrandeprocessen hos utvecklingsstörda med allmänmänskligt åldrande ur medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv, behandlar i ett särskilt avsnitt åldrandet vid Downs syndrom och ger konkreta förslag på insatser för de äldre.
Utbildningen anpassas till åhörarskaran och i heldagsföreläsningen ingår ett grupparbete.
Utgångspunkt för utbildningen är materialet Tidiga Tecken som nu finns på Demenscentrums hemsida eller direkt från nätet: http://tidigatecken.se/material.html.


Samtidigt gör jag en genomgång och uppdatering av läroboken med föreläsningens namn:
Björkman / Molander: När utvecklingsstörda åldras (Liber förlag)
Boken är slut på förlaget. Kan dock fortfarande köpas direkt från Omsorgsmedicinska Institutet och kostar då 100:- + moms och porto.