Handledning:


Mitt arbete har tyngdpunkt på patienthandledning. Det innebär att analysen utgår från den enskilde utvecklingsstördes situation och förmågor kroppsligt, psykiskt och avseende förmågan till socialt samspel.