Konsultation:Jag har mångårig erfarenhet av så kallade beteendestörningar hos personer med utvecklingsstörning och hjälper gärna till framför allt i gruppbostäder med analys av problemsituationen och åtgärdsförslag.
Erfarenheten visar att man ofta behöver kombinera medicinering med utbildning eller handledning av personalgruppen.

I detta arbete utgår jag från de uttryck som kan fångas upp av den enskilda utvecklingsstörda personens behov med hjälp av den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.