Länkar:SLOHM www.slohm.org

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (PDF)

www.lea-test.fi

Det Europeiska Manifestet 2003 (PDF)

www.mamh.net

www.iassidd.org

IASSIDD SIRG: Aging

Här finns viktig information om åldrande hos utvecklingsstörda personer. Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSIDD. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda och två consensus-dokument finns nu
1. https://www.iassidd.org/uploads/legacy/images/documents/Aging/haveman%20et%20al%20state%20of%20the%20science.pdf
2. https://www.iassidd.org/uploads/legacy/images/documents/Aging/state%20of%20the%20science%20dementia%202009.pdf

En färskare statusrapport om forskningen kring hälsorisker och åldrande hos utvecklingsstörda personer finns här: (PDF) http://aadmd.org/ntg/practiceguidelines

IASSIDD SIRG: Health Issues

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser

www.ssbp.org.uk

ICF

ICF i svensk översättning

FUB

NFU

Det norska samordningsrådet

LEV

FDUV

Fokusrapport SLL 2009 Finns inte kvar på nätet

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)