Seminarier:


Sambandet mellan orsaken till utvecklingsstörningen och särskilda personlighetsdrag
Ett seminarium om behavioural phenotypes för intresserade som har kontakt med målgruppen.
Användning av psykofarmaka vid utvecklingsstörning
Ett seminarium för sjukvårdspersonal och andra intresserade vid grav och måttlig utvecklingsstörning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt beteendestörning.
Ett par exempel på presentationer från seminarier genomförda 2009-2015:
Åldrande och utvecklingsstörning (pdf)

Utvecklingsstörning och hälsa (pdf)